Zarzd Fundacji Pomocy na Rzecz onierzy AK skada ogromne podzikowania dla Fundacji PZU w Warszawie z siedzib Al. Jana Pawa II/24 za otrzyman dotacj z przeznaczeniem na realizacj projektu "Opieka domowa nad kombatantami lecymi w ku".

Dotyczy to te oczywicie osb represjonowanych w okresie stalinowskim a obecnie bardzo schorowanych z dysfunkcj niejednokrotnie wikszoci organw. Podzikowanie zoylimy te osobnym pismem zaraz po otrzymaniu przelewu.

Raz jeszcze wielkie dziki Panu Prezesowi Zarzdu Fundacji PZU Bogdanowi Benczakowi i czonkom Zarzdu Fundacji PZU.