Przychodnia Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy AK im. Gen. Brygady Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" jest jedyną w kraju przychodnią specjalistyczną dla Weteranów II wojny światowej i ich rodzin.

W Przychodni w Warszawie kompleksową opieką lekarską i medyczną objętych jest ponad 8.000 żołnierzy AK i ich współmałżonków. Od lutego 2004 roku opieką objęto również dzieci żołnierzy na zasadach ich rodziców, a od marca uruchomiono lekarskie wizyty domowe (odpłatne).
W Przychodni przyjmuje trzydziestu lekarzy, w 20-tu specjalnościach.

Naszymi pacjentami są Ci, którzy w minionym okresie 45-ciu lat byli prześladowani politycznie,
w podeszłym wieku i w większości bardzo schorowani. Niestety nadal nie ma stworzonych przez państwo placówek służby zdrowia dla tych - którzy za Wolną Ojczyznę przelewali krew
i cierpieli. Ok. 300 - tu z nich, przekroczyło 90 - ty rok życia, w dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej.

Udzielamy tygodniowo około 300 porad . Liczba potrzebujących pomocnej dłoni stale wrasta,
w związku z tym, czas oczekiwania do niektórych lekarzy - specjalistów, np. kardiologów, ortopedów, neurologów, reumatologów - z przyczyn
od nas niezależnych, mimo pełnej ofiarności
i świadomości swojej misji personelu - wydłuża się.
Co to znaczy dla większości pacjentów - nie trzeba tłumaczyć.

Obłożnie chorych Kombatantów, którzy nie opuszczają
domów, Przychodnia Fundacji AK otacza stałą opieką
lekarską i pielęgnacyjną. Z usług Przychodni mogą
korzystać również osoby spoza środowiska
kombatanckiego, Przychodnia AK jest bowiem otwarta
dla WSZYSTKICH potrzebujących pomocy lekarskiej.
Zapewnia fachową opiekę i atmosferę przyjazną Pacjentom.