Szanowni Pacjenci i Przyjaciele Fundacji !

Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej koncentruje swoją działalność na świadczeniu pomocy medycznej dla weteranów II wojny światowej w prowadzonej w tym celu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Mariańskiej 1 w Warszawie. Działalność tę Fundacja prowadzi w znacznej mierze dzięki wpłatom darczyńców osób fizycznych.

W roku 2008 zakupiliśmy ultrasonograf cyfrowy firmy TOSHIBA, o czym informowaliśmy wcześniej.

Zakup został sfinansowany z otrzymanych środków dotacji celowej przyznanej przez Fundację PZU w Warszawie oraz ze środków własnych fundacji AK. Tym samym korygujemy wcześniejszy nieprawidłowy anons, sugerujący zaciągnięcie kredytu bankowego na ten cel przez fundację AK. Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej od wielu lat nie otrzymała kredytu, ani pożyczki od banku lub osób prawnych i fizycznych.

Równocześnie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali darowizny w roku 2007 oraz tym, którzy przekazali 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu za rok 2007 na rzecz Fundacji AK. Wpłaty te pokryją część kosztu zakupu wielofunkcyjnego aparatu diagnostycznego do gabinetu okulistycznego w Przychodni AK.

Zakup będzie finalizowany po otrzymaniu 1% podatku dochodowego przekazanego przez państwa (realnie więc we wrześniu 2009r.)

Nasze nowe konto: 12 1240 6247 1111 0000 4979 5310 

badania echokardiograficzne - diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca oraz choroby wieńcowej

badania ultrasonograficzne jamy brzusznej (w tym miednicy mniejszej), tarczycy, piersi, układu kostno-stawowego

badania dopplerowskie - przepływy tętnicze i żylne, w kończynach dolnych i górnych, w narządach jamy brzusznej i klatki piersiowej oraz w tętnicach szyjnych i zewnątrzczaszkowych.

 

 

Szczytem marzeń i naszych ambicji jest zakup własnego rezonansu magnetycznego - pozwalającego świadczyć usługi wszystkim pacjentom naprawdę po godziwej sprawiedliwej cenie tej usługi, która jest niebotycznie wysoka w lecznicach.

-Urządzenia do badań wysiłkowych przy diagnozowaniu chorób układu krążenia

-Własny aparat + zestaw przyrządów do pomiaru ryzyka zagrożenia osteoporozą - tak potrzebne dla osób starszych i proszących o te badania, czego efektem było wynajęcie takiego mobilnego urządzenia z fachową ekipą lekarską w lipcu 2009r.

-Zakup tak zwanego urządzenia SD1- do diagnozowania i pracy w wysokiej rozdzielczości pozwalającego ocenić ewentualne zagrożenie zawałem, udarem -typowymi chorobami cywilizacyjnych.

W konkluzji: na to potrzeba nakładów z DARU SERCA o co z nadzieją prosimy.

Za dar serca dziękujemy!

Zarząd Fundacji A.K.