Zawsze bliscy sercu Fundacji byli nasi Rodacy, w tym żołnierze A.K. i innych formacji kombatanckich -zamieszkali na terenach zabużańskich. Od 1993 roku Fundacja zorganizowała lub współorganizowała ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej kilkanaście transportów leków, wózków inwalidzkich, drobnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz żywności i odzieży na teren Republiki Litewskiej i Białoruskiej. Kilkukrotnie Fundacja organizowała lub współorganizowała przyjazd do Kraju 30-50 osobowych grup kombatanckich, które po kompleksowych badaniach kierowała na turnusy sanatoryjne do Inowrocławia i Kołobrzegu.

  Od lutego 1996 roku do 30 kwietnia 2000 roku Fundacja prowadziła w Wilnie Specjalistyczną Przychodnię Lekarską nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego. Podopiecznymi tej przychodni byli wszyscy polscy kombatanci zamieszkujący Republikę Litewską ( posiadający uprawnienia nadane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie ) oraz ich współmałżonkowie niezależnie od narodowości - łącznie ok. 1000 pacjentów.

Składanie kwiatów pod Pomnikiem Polskiego
Państwa Podziemnego i Żołnierzy AK
we wrześniu 2001 r.
   

W tym okresie Przychodnia w Wilnie spełniła swoje zadanie - opieki medycznej na miejscu, opieki domowej, w kierowaniu na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe na Litwie i w Polsce, w rozprowadzaniu wśród potrzebujących leków, sprzętu rehabilitacyjnego, załatwianiu uprawnień kombatanckich, w tym inwalidy wojennego. Odegrała również ważną rolę integracyjną rozdrobnionych środowisk kombatanckich.

Wszystkie świadczenia w tej placówce były bezpłatne, a jej byt finansowy Fundacja pokrywała w całości z wypracowanych przez siebie środków oraz od darczyńców krajowych i zagranicznych. Od l maja 2000 r..- po zdaniu pomieszczeń wynajmowanych na przychodnię – opiekę nad podopiecznymi kontynuuje kierownik poprzedniej przychodni- na terenie Centralnej Polikliniki Rejonu Wileńskiego, współpracując z zarządami kół kombatanckich.

Na przełomie 1996 i 1997 roku od darczyńców z Kół A.K., Fundacji A.K., Polonii U.S.A., Kanady, Australii, Europy Zachodniej, Kombatantów Francuskiego Ruchu Oporu, amerykańskiej organizacji Friends of Poland , ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz polskich instytucji-Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia Gminy Warszawa Centrum - Fundacja w uznaniu dotychczasowej działalności- otrzymała środki finansowe umożliwiające zakup niezbędnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego.

Wówczas to uruchomiono wspomnianą pomoc domową dla najciężej chorych pacjentów oraz punkt badań analitycznych.