Dla prawidłowego funkcjonowania niezbędny jest nowy i zarazem nowoczesny sprzęt medyczny - kardiologiczny, okulistyczny, laryngologiczny, ultrasonograficzny, rehabilitacyjny ,etc.

W 2008 roku zainwestowaliśmy w zakup nowoczesnej aparatury do badań kardiologicznych ( echokardiograf ) i narządów jamy brzusznej, tarczycy, sutków, narządów miednicy małej ( ginekologicznych, prostaty ) oraz dopplerowskiej oceny przepływów tętniczych i żylnych w kończynach, tętnicach szyjnych i zewnątrzczaszkowych.

Konieczny jest również zakup sprzętu okulistycznego i laryngologicznego, np. tonometr oftalmacyjny bezdotykowy do badania ciśnienia w gałce ocznej, tablica stereo z muchą do badania przestrzennego. W niedługim czasie niezbędne będzie wymienienie już dziesięcioletniego sprzętu do badań kardiologicznych  sprzętu do monitorowania ekg w warunkach ambulatoryjnych metodą Holtera.  

Szanowni Państwo! Zdajemy sobie sprawę, że na realizację zakreślonych przez naszą Fundację planów na najbliższe lata brak jest środków finansowych w budżecie państwa, trudno również o sponsorów, ale każdy DAR SERCA daje nam niezbędne bodźce do dalszej działalności na rzecz Tych wyjątkowych pacjentów.

  Wizyta p. J. Nowaka-Jeziorańskiego w naszej Przychodni.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy członkowie władz Fundacji - Rada Fundacji, Zarząd i Komisja Rewizyjna - od samego początku pracowali i nadal pracuje społecznie. Wielu lekarzy udzielających porad diagnostyczno-terapeutycznych w przychodni warszawskiej - pracuje społecznie, bądź za symboliczną gratyfikację, niejednokrotnie pokrywającą tylko koszty dojazdu do lecznicy.

Udzieliliśmy w sprawozdawczym okresie ok. 450 tys. porad medycznych, w znaczący sposób odciążając społeczną służbę zdrowia, a nawet wzbogacając ją w specjalistyczna aparaturę ( wspomnianą wcześniej ).

Liczymy na życzliwe zrozumienie dramatycznej sytuacji w jakiej znaleźli się żołnierze największej podziemnej armii w czasie II wojny światowej oraz nasza Fundacja niosąca Im pomoc.

Liczymy, że cały szereg poruszonych spraw w naszym piśmie, stanie się przedmiotem kolejnych spotkań. Ile zostało czasu? Rok, dwa – dziesięć ? Oby jak najdłużej można było Dziękować Tym, którzy na to słowo zasłużyli.

 
   
Kwesta na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
- 1 sierpnia 2001 r.